°KONTAKT

Služby zákazníkom

E-mail: info@o-cool.eu

Mobil: +421 910 654 992

Fakturačné údaje:

AUDOV spol. s r.o.
M. R. Štefánika 19
911 01 Trenčín
IČO: 36 800 619
DIČ: 2022417661
IČ DPH: SK 2022417661

Bankové údaje:

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín

účet č. 4015523427/7500
IBAN: SK0475000000004015523427
BIC: CEKOSKBX
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd Sro, vložka č. 18009/R