fbpx

°KONTAKT

Služby zákazníkom

E-mail: info@o-cool.eu

Mobil: +421 903 200 161

Predaj veľkoodberateľom & Export

E-mail: beer@audov.sk

Mobil: +421 917 935 185

Fakturačné údaje:
Levice invest, s.r.o
Stromová 13
831 01 Bratislava
Slovensko

IČ pre DPH: SK2022851061

Bankové údaje:
Banka: UniCredit Bank Slovensko
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK 32 1111 0000 0010 6672 4057
Číslo účtu: 1066724057/1111